วรธน จุทบาล เว็บไซต์

          วรธน จุทบาล (แม็ค) กับเว็บไซต์ส่วนตัว ที่ตั้งใจจะเปิดพื้นที่ไว้ให้ความเป็นไปได้ในการแสดงออกทางความคิด ความเห็น และความรู้สึก ผ่านประโยคที่ว่า “ผมอาจไม่อยู่แล้ว แต่ความคิดของผมจะยังอยู่ที่นี่” ในนามของงานเขียน เรื่องเล่า และสื่อต่าง ๆ เท่าที่เขาจะสามารถลงมือได้

          ขอบคุณสำหรับใครต่อใครที่ผ่านเข้ามา ไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือตั้งใจ การมาของคุณทำให้ผมดีใจเสมอ เพราะในชีวิตอันไม่สลักสำคัญของผมนี้ การได้เขียน และถูกอ่าน นับเป็นความสุขที่ล้ำค่าเสียเหลือเกิน

 

“ทั้งหมดนี้ผมมอบให้คุณครับ …แด่คุณผู้อ่าน”

 

 

-ช่องทางอื่น ๆ -