เป็นเรื่องน่าฉุกคิดว่าทำไมอาการอกหักกับเพลงอกหัก ถึงเข้ากันได้ดีเป็นปี่เป็นขลุ่ย ดั่งเช่นภาพในอุดมคติ ที่ว่า อกหักแล้วต้องเดินทำเอ็มวีกลางสายฝน …